FAQs

Dobrý deň, aký máte názor na povolenie návštev obvinených vo väzbe, ak advokát poverí svojho odborného zamestnanca podľa zákona č.586/2003 o advokácii, par.65, mali by povoliť takýto úkon, ak sa nejedna o koncipienta? Ale študenta práva.

2018-04-27T19:10:34+02:00

Dobrý deň, podľa znenia uvedeného zákonného ustanovenia, odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy. Podľa môjho názoru odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať advokáta pri návštevách klienta vo [...]

Dobrý deň, aký máte názor na povolenie návštev obvinených vo väzbe, ak advokát poverí svojho odborného zamestnanca podľa zákona č.586/2003 o advokácii, par.65, mali by povoliť takýto úkon, ak sa nejedna o koncipienta? Ale študenta práva.2018-04-27T19:10:34+02:00

Dobrý deň obaja sme s manželkou na invalidnom dôchodku. Manželka sa chce rozviesť. Budem musieť platiť z môjho invalidného dôchodku výživné po rozvode ? Môj invalidný dôchodok je 560 a manželkin 300 Eur.

2018-04-27T19:10:01+02:00

Dobrý deň, pokiaľ ide o príspevok na rozvedeného manžela, tak to či súd manželke tento príspevok prizná záleží od viacerých faktorov, najmä od výšky jej opodstatnených výdavkov ako aj od Vašich možností a schopností zabezpečiť [...]

Dobrý deň obaja sme s manželkou na invalidnom dôchodku. Manželka sa chce rozviesť. Budem musieť platiť z môjho invalidného dôchodku výživné po rozvode ? Môj invalidný dôchodok je 560 a manželkin 300 Eur.2018-04-27T19:10:01+02:00

Dobrý deň, som podnikateľ poskytujem služby pri oprave automobilov, zákazník mne dlhuje 103€ za vykonanú prácu od 09.05.2014 a odmieta ju zaplatiť. Otázka znie mám právo na úrok z omeškania, aká je denná percentuálna sadzba pre toto časové obdobie. Chcem podať žalobu s návrhom na vybavenie platobným príkazom s príslušenstvom a neviem sa zorientovať v týchto sadzbách. Za odpoveď vopred ďakujem.

2018-04-27T19:09:23+02:00

Dobrý deň, sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí [...]

Dobrý deň, som podnikateľ poskytujem služby pri oprave automobilov, zákazník mne dlhuje 103€ za vykonanú prácu od 09.05.2014 a odmieta ju zaplatiť. Otázka znie mám právo na úrok z omeškania, aká je denná percentuálna sadzba pre toto časové obdobie. Chcem podať žalobu s návrhom na vybavenie platobným príkazom s príslušenstvom a neviem sa zorientovať v týchto sadzbách. Za odpoveď vopred ďakujem.2018-04-27T19:09:23+02:00

Dobrý deň, mám otázku, bol som vo väzbe 7 mesiacov a dva dni za niečo, čo som nespravil a prokuratúra na mňa podala obžalobu za lúpežné prepadnutie na okresný sud ma oslobodil no prokurátor sa odvolal a krajský súd ma tak isto oslobodil teda potvrdil rozsudok okresného súdu, môžem žiadať odškodné od štátu ?

2018-04-27T19:08:39+02:00

Dobrý deň, v zmysle zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci, pri výkone verejnej moci nezákonným zatknutím, zadržaním [...]

Dobrý deň, mám otázku, bol som vo väzbe 7 mesiacov a dva dni za niečo, čo som nespravil a prokuratúra na mňa podala obžalobu za lúpežné prepadnutie na okresný sud ma oslobodil no prokurátor sa odvolal a krajský súd ma tak isto oslobodil teda potvrdil rozsudok okresného súdu, môžem žiadať odškodné od štátu ?2018-04-27T19:08:39+02:00

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako to funguje s majetkom po svadbe. Mám pozemok, ktorý je napísaný na mňa a idem na ňom stavať rodinný dom. Hypotéku beriem sám. V júni budem mať svadbu ako to bude s majetkom po svadbe? Ďakujem

2018-04-27T19:08:04+02:00

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred manželstvom zostáva výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ho vlastní. Následne všetko, čo ktorýkoľvek z manželov nadobudne počas manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva, i keď zmluvu uzavrie len jeden z [...]

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako to funguje s majetkom po svadbe. Mám pozemok, ktorý je napísaný na mňa a idem na ňom stavať rodinný dom. Hypotéku beriem sám. V júni budem mať svadbu ako to bude s majetkom po svadbe? Ďakujem2018-04-27T19:08:04+02:00

Dobrý deň, s priateľkou chceme kúpiť byt v BA a chceme si vziať hypotéku spoločne. Priateľka ma na papieri plat, ktorý jej dovoľuje výšku hypotéky “len” do 110.000.-€, ja mám situáciu trosku ťažšiu. Mam exekúciu a minimálnu mzdu. Otázka znie, ci by banka bola schopná akceptovať aj mňa ako spoludlžníka aj napriek mojej situácii? Ďakujem za odpoveď

2018-04-27T19:06:36+02:00

Dobrý deň, každá banka má vlastné pravidlá posudzovania bonity klientov. Taktiež to závisí od výšky Vášho príjmu, od výšky Vašich záväzkov ako aj právneho dôvodu ich vzniku, od toho či ste registrovaný v úverovom registri [...]

Dobrý deň, s priateľkou chceme kúpiť byt v BA a chceme si vziať hypotéku spoločne. Priateľka ma na papieri plat, ktorý jej dovoľuje výšku hypotéky “len” do 110.000.-€, ja mám situáciu trosku ťažšiu. Mam exekúciu a minimálnu mzdu. Otázka znie, ci by banka bola schopná akceptovať aj mňa ako spoludlžníka aj napriek mojej situácii? Ďakujem za odpoveď2018-04-27T19:06:36+02:00

Dobrý deň, chcela som Vás poprosiť o radu pri riešení nemilej situácie. Momentálne čakám na právoplatnosť rozvodu aby som mohla riešiť veci ohľadom majetku. Manžel predal byt, nove auto a tiež zobral hotovosť .Je šanca, že by som ešte niečo z toho mohla vidieť. Vlastnime ešte dom a inú nehnuteľnosť ktorá je písaná na oboch, ale aj tu sa mi vyhráža, že nič z toho neuvidím, nakoľko zobral na to pôžičky a budú sa tie platiť. Všetko je to lož, žiadne pôžičky neboli. Mám vôbec nejakú šancu dokázať, že všetko sú len machinácie a podvody z jeho strany, aby som nič nedostala? Da sa nejak dokázať, že je to všetko podfuk a pôžičky sú len akože, aj keď vraj má od toho riadne papiere? Vopred Vám ďakujem za Vašu pomoc a názor na tento problém. S pozdravom

2018-04-27T19:06:03+02:00

Dobrý deň, podľa uvedeného ide o právne úkony nie bežného charakteru, tak prevod uvedených hnuteľných vecí ako aj uzatváranie zmlúv o pôžičkách. V zmysle Občianskeho zákonníka, samostatne môžu manželia vybavovať len bežné veci, na všetko [...]

Dobrý deň, chcela som Vás poprosiť o radu pri riešení nemilej situácie. Momentálne čakám na právoplatnosť rozvodu aby som mohla riešiť veci ohľadom majetku. Manžel predal byt, nove auto a tiež zobral hotovosť .Je šanca, že by som ešte niečo z toho mohla vidieť. Vlastnime ešte dom a inú nehnuteľnosť ktorá je písaná na oboch, ale aj tu sa mi vyhráža, že nič z toho neuvidím, nakoľko zobral na to pôžičky a budú sa tie platiť. Všetko je to lož, žiadne pôžičky neboli. Mám vôbec nejakú šancu dokázať, že všetko sú len machinácie a podvody z jeho strany, aby som nič nedostala? Da sa nejak dokázať, že je to všetko podfuk a pôžičky sú len akože, aj keď vraj má od toho riadne papiere? Vopred Vám ďakujem za Vašu pomoc a názor na tento problém. S pozdravom2018-04-27T19:06:03+02:00

Dobrý deň, kupujem byt, cez nehnuteľnosti.sk, zmluvu o sprostredkovaní mám so sprostredkovateľom s.r.o., pri uzatváraní kúpnej zmluvy vysvitlo, že majiteľ – sprostredkovateľ a majiteľ bytu je tá istá osoba. Je to v poriadku?

2018-04-27T19:05:03+02:00

Dobrý deň, sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Z uvedeného je zrejmé, že má ísť o [...]

Dobrý deň, kupujem byt, cez nehnuteľnosti.sk, zmluvu o sprostredkovaní mám so sprostredkovateľom s.r.o., pri uzatváraní kúpnej zmluvy vysvitlo, že majiteľ – sprostredkovateľ a majiteľ bytu je tá istá osoba. Je to v poriadku?2018-04-27T19:05:03+02:00

Dobrý deň, chcel by som vám poprosiť o vysvetlenie resp. o radu. Situácia: Zamestnanec banky banky si prisvojil zo svojej časovej pokladne hotovosť vo výške 25 000. K činu sa priznal, bola spísaná dohoda s bankou o náhrade škody v mesačných splátkach na určitú sumu, ktorú uč teda bývalý zamestnanec k dnešnému dňu plní a riadne spláca. Prišlo uznesenie z polície o začatí TS za prečin sprenevery, a teda že došlo k naplneniu skutkovej podstaty sprenevery a teda že uznesenie je dostatočne odôvodnené. Chcel by som Vás len poprosiť o vysvetlenie, prípadne čo to znamená pre bývalého zamestnanca čo môže očakávať. Môže hroziť väzenie, resp. keď bola spísaná dohoda s bankou a pokiaľ bude plniť dohodu, neviem ako sa to spýtať čo sa môže vlastne všetko stať? ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc

2018-04-27T19:04:08+02:00

Dobrý deň, uzatvorenie takejto dohody nespôsobuje zánik trestnosti činu. Súdom bude vnímaná ako poľahčujúca okolnosť, ako snahu obvineného nahradiť škodu. Pre stanovenie trestnej sadzby však bude rozhodujúca pôvodná výška škody. Škoda v uvedenej výške bola [...]

Dobrý deň, chcel by som vám poprosiť o vysvetlenie resp. o radu. Situácia: Zamestnanec banky banky si prisvojil zo svojej časovej pokladne hotovosť vo výške 25 000. K činu sa priznal, bola spísaná dohoda s bankou o náhrade škody v mesačných splátkach na určitú sumu, ktorú uč teda bývalý zamestnanec k dnešnému dňu plní a riadne spláca. Prišlo uznesenie z polície o začatí TS za prečin sprenevery, a teda že došlo k naplneniu skutkovej podstaty sprenevery a teda že uznesenie je dostatočne odôvodnené. Chcel by som Vás len poprosiť o vysvetlenie, prípadne čo to znamená pre bývalého zamestnanca čo môže očakávať. Môže hroziť väzenie, resp. keď bola spísaná dohoda s bankou a pokiaľ bude plniť dohodu, neviem ako sa to spýtať čo sa môže vlastne všetko stať? ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc2018-04-27T19:04:08+02:00

Dobrý deň. S manželom sa ideme rozvádzať, ale najprv by sme si radi vysporiadali majetok. Na spoločne nadobudnutom zariadení domácnosti (skrine, elektrospotrebiče a pod.) sme sa dohodli, ale ide o nejaké drobné úpravy domu (výmena podláh – robil môj manžel, ale materiál platil môj otec) v ktorom sme spolu žili 10 rokov (tento som ja zdedila ešte pred uzavretím manželstva). Manžel si určil koľko peňazí za tieto práce mu mám dať. Chcem sa spýtať či som povinná mu ich vyplatiť. A či nemám nárok aj ja od neho pýtať nejaké peniaze za to že žil v mojom dome. Ďakujem

2018-04-27T19:03:37+02:00

Dobrý deň, majetok je možné vysporiadať len po zániku bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniká až zánikom manželstva, teda právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Akékoľvek dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva uzavreté do toho okamihu sú neplatné. V [...]

Dobrý deň. S manželom sa ideme rozvádzať, ale najprv by sme si radi vysporiadali majetok. Na spoločne nadobudnutom zariadení domácnosti (skrine, elektrospotrebiče a pod.) sme sa dohodli, ale ide o nejaké drobné úpravy domu (výmena podláh – robil môj manžel, ale materiál platil môj otec) v ktorom sme spolu žili 10 rokov (tento som ja zdedila ešte pred uzavretím manželstva). Manžel si určil koľko peňazí za tieto práce mu mám dať. Chcem sa spýtať či som povinná mu ich vyplatiť. A či nemám nárok aj ja od neho pýtať nejaké peniaze za to že žil v mojom dome. Ďakujem2018-04-27T19:03:37+02:00

Dobrý večer prajem. Ja by som sa chcela spýtať ako postupovať v prípade, ak mi bývalí manžel neposiela výživné v plnej výške určenej súdom t. j 350 e, ale len po častiach a to po 150 e..200.e. …a do dnešného dňa mi dlží na výživnom 550 e a nemá záujem mi to spätne vyplatiť.. Deti maju15 rokov a 19 rokov a tá staršie ešte študuje. Ďakujem .

2018-04-27T19:02:23+02:00

Dobrý deň, ak je v omeškaní viac ako tri mesiace môžete sa obrátiť na políciu formou trestného oznámenia, pre trestný čin zanedbanie povinnej výchovy. Taktiež môžete dlžné výživné vymáhať v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora. [...]

Dobrý večer prajem. Ja by som sa chcela spýtať ako postupovať v prípade, ak mi bývalí manžel neposiela výživné v plnej výške určenej súdom t. j 350 e, ale len po častiach a to po 150 e..200.e. …a do dnešného dňa mi dlží na výživnom 550 e a nemá záujem mi to spätne vyplatiť.. Deti maju15 rokov a 19 rokov a tá staršie ešte študuje. Ďakujem .2018-04-27T19:02:23+02:00

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať ako môžem ďalej postupovať, ak môj ex partner neplatí súdom určenú sumu 300€ mesačne ako výživné na našu maloletú dcéru. Podala som trestné oznámenie a na polícii mi pomohli tuto sumu po troch mesiacoch vymôcť. Opäť ale neplatí a už sú to zase ďalšie tri mesiace, a takto je to stále dokola. Polícia tvrdí, že inú možnosť nemám. Musím za každým opätovne chodiť na políciu a podávať trestné oznámenia? Alebo sa môžem obrátiť na nejaký exekútorsky úrad? Nakoľko je to pre mňa veľmi vyčerpávajúce či už psychicky alebo fyzicky , čerpať dovolenku a chodiť stále vypovedať . Ďakujem veľmi pekne za radu.

2018-04-27T19:00:50+02:00

Dobrý deň, samozrejme môžete dlžné výživné vymáhať v exekučnom konaní prostredníctvom súdneho exekútora. Návrh je možné podať elektronicky, takže je to aj rýchle a jednoduché. Taktiež môžete požiadať o náhradné výživné prostredníctvom ÚPSVaR, ktoré vypláca [...]

Dobrý deň, Chcela by som sa informovať ako môžem ďalej postupovať, ak môj ex partner neplatí súdom určenú sumu 300€ mesačne ako výživné na našu maloletú dcéru. Podala som trestné oznámenie a na polícii mi pomohli tuto sumu po troch mesiacoch vymôcť. Opäť ale neplatí a už sú to zase ďalšie tri mesiace, a takto je to stále dokola. Polícia tvrdí, že inú možnosť nemám. Musím za každým opätovne chodiť na políciu a podávať trestné oznámenia? Alebo sa môžem obrátiť na nejaký exekútorsky úrad? Nakoľko je to pre mňa veľmi vyčerpávajúce či už psychicky alebo fyzicky , čerpať dovolenku a chodiť stále vypovedať . Ďakujem veľmi pekne za radu.2018-04-27T19:00:50+02:00

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ak bola na mňa podaná obžaloba od prokurátora je nejaká lehota do kedy sa musí vyjadriť sud? Ďakujem za odpoveď

2018-04-27T18:59:55+02:00

Dobrý deň, spolu s obžalobou Vám doručia výzvu, aby ste bez meškania písomne oznámili súdu a ostatným stranám svoje návrhy na vykonanie dôkazov. Vo výzve by Vás zároveň mali upozorniť na to, že vykonanie neskôr [...]

Dobrý deň, chcel by som sa informovať ak bola na mňa podaná obžaloba od prokurátora je nejaká lehota do kedy sa musí vyjadriť sud? Ďakujem za odpoveď2018-04-27T18:59:55+02:00

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli, počas manželstva sme sa nasťahovali do družstevného bytu, ktorý je napísaný na manžela. Mám nárok, aby ma vyplatil? Ak áno, v akej výške?

2018-04-27T18:59:19+02:00

Dobrý deň, pri vysporiadaní práv k družstevnému bytu je rozhodujúca hodnota Vášho členského podielu k bytu, t.j. za akú sumu by sa mohlo odkúpiť členstvo od ostatných účastníkov v družstve. Nie je rozhodujúca cena, za [...]

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli, počas manželstva sme sa nasťahovali do družstevného bytu, ktorý je napísaný na manžela. Mám nárok, aby ma vyplatil? Ak áno, v akej výške?2018-04-27T18:59:19+02:00

Dobrý deň, chcem vystúpiť z práce a ísť do alebo starobného alebo invalidného dôchodku od decembra, keďže som za posledné dva roky prekonala rakovinu a jej liečbu. Mám nárok na odchodne? Ak môžete, podľa akého zákona a paragrafu mám nárok a ci potrebujem napísať žiadosť alebo to zamestnávateľ urobí automaticky?

2018-04-27T18:58:36+02:00

Ak chcete ukončiť pracovný pomer, môžete tak urobiť alebo a) z dôvodu, že ste dosiahla dôchodkový vek alebo b) zo zdravotných dôvodov. a) Ak sa rozhodnete dať výpoveď alebo skončíte na základe dohody so zamestnávateľom, [...]

Dobrý deň, chcem vystúpiť z práce a ísť do alebo starobného alebo invalidného dôchodku od decembra, keďže som za posledné dva roky prekonala rakovinu a jej liečbu. Mám nárok na odchodne? Ak môžete, podľa akého zákona a paragrafu mám nárok a ci potrebujem napísať žiadosť alebo to zamestnávateľ urobí automaticky?2018-04-27T18:58:36+02:00

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, aká môže byť približná výška výživného, ak som študent a nemám žiadny majetok a či sa výška zmení ak doštudujem a začnem pracovať. Veľmi pekne ĎAKUJEM.

2018-04-27T18:54:14+02:00

Dobrý deň, Zákonom stanovená minimálna výška výživného, ktorá sa počíta z 30% životného minima, predstavuje aktuálne sumu 27,13 eura. Avšak výška výživného závisí nie len od momentálnych majetkových pomerov ale aj od možností a schopností [...]

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, aká môže byť približná výška výživného, ak som študent a nemám žiadny majetok a či sa výška zmení ak doštudujem a začnem pracovať. Veľmi pekne ĎAKUJEM.2018-04-27T18:54:14+02:00

Dobrý večer, rada by som sa opýtala, muž dostal podmienku 18 mesiacov za neplatenie výživného, v tejto dobe ma riadne platiť výživné plus dohradiť celý dlh, ktorý mu vznikol počas neplatenia inak ma ísť do väzenia. Teraz riadne platí výživné a snaží sa dosplácať aj zameškaný dlh. Moja otázka znie, ak by náhodou nestihol v danej podmienke dohradiť celý dlh, ale len časť, dá sa predĺžiť podmienka? Alebo rovno už výkon trestu? Má tam nejaké možnosti? Ďakujem za odpoveď

2018-04-27T18:53:37+02:00

Dobrý deň, pokiaľ v skúšobnej dobe nebude riadne plniť uložené povinnosti, bude sa mať za to, že sa neosvedčil a súd rozhodne o vykonaní uloženého trestu.

Dobrý večer, rada by som sa opýtala, muž dostal podmienku 18 mesiacov za neplatenie výživného, v tejto dobe ma riadne platiť výživné plus dohradiť celý dlh, ktorý mu vznikol počas neplatenia inak ma ísť do väzenia. Teraz riadne platí výživné a snaží sa dosplácať aj zameškaný dlh. Moja otázka znie, ak by náhodou nestihol v danej podmienke dohradiť celý dlh, ale len časť, dá sa predĺžiť podmienka? Alebo rovno už výkon trestu? Má tam nejaké možnosti? Ďakujem za odpoveď2018-04-27T18:53:37+02:00

Dobrý deň, keďže si neviem rady, ako najrozumnejšie spísať výpoveď, tak Vás úctivo prosím o radu, akou formou by som to mala spísať, aby môj zamestnávateľ bol nútený dodržať svoje povinnosti podľa zákona, čo mu doteraz moc nehovorilo. Pracujem vo firme 5 rokov a 4 mesiace, už pár mesiacov sa dejú aj organizačné zmeny a s tým prakticky súvisia aj moje zdrav. problémy. Všetko sa to mení samozrejme k horšiemu a viem, že moju výpoveď bude chcieť, čo najviac predĺžiť a určite mi tu dobu aj kvalitne znepríjemní. Mám 52r.a nikdy som nemala od firmy nič vytknuté, takže by som chcela slušne a čo najrýchlejšie odisť, pretože moje zdrav. problémy sa zhoršujú. Ako teda správne spísať výpoveď a samozrejme si myslím, že mám právo aj na odstupné – či je to nutné zachytiť vo výpovedi, alebo automaticky ma musí zamestnávateľ vyplatiť zo zákona (pretože takéto veci neuznáva), či to potom skoční na súde?

2018-04-27T18:52:49+02:00

Dobrý deň, odstupné patrí len zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo že sa zamestnanec stane nadbytočným alebo z dôvodu, že zamestnanec [...]

Dobrý deň, keďže si neviem rady, ako najrozumnejšie spísať výpoveď, tak Vás úctivo prosím o radu, akou formou by som to mala spísať, aby môj zamestnávateľ bol nútený dodržať svoje povinnosti podľa zákona, čo mu doteraz moc nehovorilo. Pracujem vo firme 5 rokov a 4 mesiace, už pár mesiacov sa dejú aj organizačné zmeny a s tým prakticky súvisia aj moje zdrav. problémy. Všetko sa to mení samozrejme k horšiemu a viem, že moju výpoveď bude chcieť, čo najviac predĺžiť a určite mi tu dobu aj kvalitne znepríjemní. Mám 52r.a nikdy som nemala od firmy nič vytknuté, takže by som chcela slušne a čo najrýchlejšie odisť, pretože moje zdrav. problémy sa zhoršujú. Ako teda správne spísať výpoveď a samozrejme si myslím, že mám právo aj na odstupné – či je to nutné zachytiť vo výpovedi, alebo automaticky ma musí zamestnávateľ vyplatiť zo zákona (pretože takéto veci neuznáva), či to potom skoční na súde?2018-04-27T18:52:49+02:00

Mám nájomcu, ktorý neplatí nájomné podľa zmluvy, dňa 14.10.2017 poslal emailom výpoveď nájomnej zmluvy k 22.10.2017, no dňa 22.110.2017 odmietol odovzdať byt, vyhovára sa na choré dieťa. Aké mám ja možnosti sa ho zbaviť?

2018-04-27T18:52:10+02:00

Dobrý deň, pri výpovedi nájomnej zmluvy je výpovedná doba tri mesiace a začína plynúť vo Vašom prípade 1.10.. Je možné dohodnúť  sa písomne na inom termíne ukončenia nájmu dohodou o dodatku k nájomnej zmluve. Do [...]

Mám nájomcu, ktorý neplatí nájomné podľa zmluvy, dňa 14.10.2017 poslal emailom výpoveď nájomnej zmluvy k 22.10.2017, no dňa 22.110.2017 odmietol odovzdať byt, vyhovára sa na choré dieťa. Aké mám ja možnosti sa ho zbaviť?2018-04-27T18:52:10+02:00

Dobrý deň mala by som zopár otázok čo si týka môjho osvojeného syna. Nakoľko bol môj brat vo výkone trestu, mali sme dohodu, aby mu syna neumiestili do detského domova, dal súhlas na osvojenie syna a mám ho už pri sebe 9 rokov. Brat mi 7,5 roka výživné na malého platil a posledný rok a pol je to len sporadicky raz za tri mesiace. Ako by som mala konať, aby mi platil pravidelne tu smiešnu sumu ktorá je jen 25.90eur a či si môžem podať návrh na zvýšenie výživného, keď otec maloletého je normálne zamestnaný .ďakujem

2018-04-27T18:51:07+02:00

Dobrý deň, pokiaľ Vám neplatí pravidelne a je v omeškaní, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie, resp. následne požiadať o náhradné výživné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Návrh na zvýšenie samozrejme môžete podať, nakoľko [...]

Dobrý deň mala by som zopár otázok čo si týka môjho osvojeného syna. Nakoľko bol môj brat vo výkone trestu, mali sme dohodu, aby mu syna neumiestili do detského domova, dal súhlas na osvojenie syna a mám ho už pri sebe 9 rokov. Brat mi 7,5 roka výživné na malého platil a posledný rok a pol je to len sporadicky raz za tri mesiace. Ako by som mala konať, aby mi platil pravidelne tu smiešnu sumu ktorá je jen 25.90eur a či si môžem podať návrh na zvýšenie výživného, keď otec maloletého je normálne zamestnaný .ďakujem2018-04-27T18:51:07+02:00
Go to Top