Dobrý deň, každá banka má vlastné pravidlá posudzovania bonity klientov. Taktiež to závisí od výšky Vášho príjmu, od výšky Vašich záväzkov ako aj právneho dôvodu ich vzniku, od toho či ste registrovaný v úverovom registri atď.. Uvedené Vám môžu vyhodnotiť jedine oslovené banky.