SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Právo na ochranu spotrebiteľa

Veľmi aktuálna je v súčasnosti spotrebiteľská problematika, ktorá spočíva v ochrane slabšej zmluvnej strany, ktorá v zmluvnom vzťahu nie je podnikateľom.

Ochrana spotrebiteľa sa prelína viacerými oblasťami práva. Na klientov sa vzťahuje predovšetkým pri poskytovaní úverov a pôžičiek, pri uzatváraní poistných zmlúv, ale aj pri rôznych nákupoch cez internet.V dôsledku častého zneužívania silnejšieho postavenia zo strany nepoctivých podnikateľov množstvo takýchto vzťahov končí pred súdom. V tejto oblasti poskytujeme klientom svoje služby, zdôrazňujúc, že takúto situáciu je nutné riešiť čo najskôr.Poskytneme právne poradenstvo klientovi už počas mimosúdnych rokovaní, či v konaní pred súdom, nie až v exekučnom konaní, v rámci ktorého je možností ochrany menej ako v predexekučných fázach vymáhania.

POTREBUJETE POMÔCŤ S PRÍPRAVOU ZMLÚV?