Koľko stojí právnik?

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch

2023-07-10T22:03:29+02:00

  VÝPOČET ODMENY   Výška trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch sa odvíja od konkrétneho trestného činu, ktorý sa obvinenému kladie za vinu, presnejšie od hornej hranice trestu odňatia slobody ustanovenej za tento [...]

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch2023-07-10T22:03:29+02:00

Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, za ktoré prináleží advokátovi odmena

2023-07-10T21:58:55+02:00

  Advokát si môže odmenu vo vyššie uvedenej výške účtovať len za úkony právnej služby určené vyhláškou MS o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene, prípadne za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom [...]

Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby, za ktoré prináleží advokátovi odmena2023-07-10T21:58:55+02:00

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a za iné úkony právnej služby

2023-07-10T22:00:11+02:00

  Odmena advokáta môže byť zmluvná alebo tarifná. Zmluvnú odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, paušálnu či podielovú. Viac si môžete prečítať v našom článku: https://stlegal.sk/odmena-advokata/ . Advokát a klient sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, [...]

Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a za iné úkony právnej služby2023-07-10T22:00:11+02:00

Odmena advokáta

2023-07-10T21:58:15+02:00

Nárok na odmenu advokáta je upravený zákonom č.  586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o advokácii“). Výška tejto odmeny a jej výpočet [...]

Odmena advokáta2023-07-10T21:58:15+02:00
Go to Top