Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli, počas manželstva sme sa nasťahovali do družstevného bytu, ktorý je napísaný na manžela. Mám nárok, aby ma vyplatil? Ak áno, v akej výške?

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli, počas manželstva sme sa nasťahovali do družstevného bytu, ktorý je napísaný na manžela. Mám nárok, aby ma vyplatil? Ak áno, v akej výške?

Dobrý deň,

pri vysporiadaní práv k družstevnému bytu je rozhodujúca hodnota Vášho členského podielu k bytu, t.j. za akú sumu by sa mohlo odkúpiť členstvo od ostatných účastníkov v družstve. Nie je rozhodujúca cena, za akú sa odkupuje byt od družstva, ale hodnota za akú sa takýto byt predáva v danej lokalite. Veľmi zjednodušene je možné hodnotu tohto podielu v družstve vyčísliť ako trhová hodnota bytu znížená o sumu, ktorá by sa v danom období mala uhradiť pri odkupovaní bytu.

 

Ak vznikol nájom bytu počas manželstva jednému z manželov z toho titulu vznikol manželom aj spoločný podiel v družstve. Po zániku ma+nž

 

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorého predmetom je vyporiadanie hodnoty predtým spoločných práv a povinností spojených s užívaním družstevného bytu, sa vychádza z obvyklej ceny týchto práv ku dňu zániku spoločného členstva rozvedených manželov v družstve.

2018-04-27T18:59:19+00:00