Nezaradené

Upomínacie konanie

2023-07-10T22:05:53+02:00

Počnúc 1. februárom 2017 je možné súdne vymáhať pohľadávky alternatívnym spôsobom a to upomínacím konaním. Toto konanie urýchľuje a zefektívňuje proces vymáhania peňažných pohľadávok, pričom podstatnou výhodou je polovičná výška súdneho poplatku. Popri tomto spôsobe uplatnenia [...]

Upomínacie konanie2023-07-10T22:05:53+02:00

Invalidný výsluhový dôchodok

2023-07-10T22:07:03+02:00

Nároky na invalidný výsluhový dôchodok sú upravené v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Na [...]

Invalidný výsluhový dôchodok2023-07-10T22:07:03+02:00

Invalidita

2023-07-10T22:02:46+02:00

Invalidita u policajtov a profesionálnych vojakov je upravená v zákone č. 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Jej vyhodnotenie [...]

Invalidita2023-07-10T22:02:46+02:00

Choroba z povolania

2023-07-10T22:09:13+02:00

Chorobou z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením  ako zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného zákone o sociálnom poistení, ak vznikla pri výkone služby, v súvislosti s ním alebo pre výkon služby. Za [...]

Choroba z povolania2023-07-10T22:09:13+02:00
Go to Top