PODNIKATELIA A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Zakladanie spoločností – právo obchodných spoločností

Poskytujeme právne poradenstvo pri vybavovaní štandardnej korporátnej agendy, akou je predovšetkým zakladanie spoločností. Pre klientov realizujeme zmeny v spoločnostiach, najmä zmenu štatutárnych orgánov, zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločnosti, zmenu sídla, taktiež zabezpečujeme organizáciu valných zhromaždení,v prípade potreby aj v sídle našej advokátskej kancelárie a za účasti notára.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo klientom, ktorý má podnikateľský plán, no nevie ako ho realizovať.  Pomôžeme s výberom najvhodnejšej právnej formy pre podnikanie a založíme obchodnú spoločnosť podľa špecifických potrieb klienta.

Pripravujeme všetky druhy obchodnoprávnych zmlúv súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti presne podľa potrieb a špecifík jednotlivých podnikateľských aktivít.

Zastupujeme klientov pri vyjednávaniach a uzatváraní zmlúv,ako aj pri uplatňovaní zmluvných nárokov  v súdnych konaniach vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov. Zároveň máme bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov – podnikateľov v spotrebiteľských sporoch.

Zabezpečujeme kompletný právny servis a poradenstvo prestartupy, a pri tvorbe a správe e-shopovweb stránok s dôrazom na ochranu osobných údajov, spotrebiteľské aspekty a reklamačný poriadok.

Ďalším ťažiskom našej agendy sú:

  • Uplatňovanie práv a povinností v rámci vzťahov medzi spoločníkmi, štatutárnymi orgánmi a obchodnými spoločnosťami navzájom
  • Komplexné právne poradenstvo pri fúziách, akvizíciách a premenách spoločností
  • Zabezpečovanie právneho servisu pri predaji či prenájme podniku alebo jeho časti
  • Vypracovávame kompletnú právnu dokumentáciu pri prevode obchodných podielov, akcií a iného majetku obchodných spoločností
  • Vykonávanie právnych auditov (duediligence)
  • Podávame návrhyči iné podania do obchodného a živnostenského registraelektronickými prostriedkami
  • Poskytujeme právne poradenstvo pri likvidácii spoločností
  • Podávame návrhy na konkurz, poskytujeme právne poradenstvo pokiaľ je spoločnosť v konkurze či reštrukturalizácii
  • Právne poradenstvo živnostníkom, zakladanie, rozširovanie, zánik živnosti a všetky súvisiace úkony pri podnikaní.

POTREBUJETE POMÔCŤ SO ZALOŽENÍM SPOLOČNOSTI?