Vaše otázky

Dobrý deň,

Účty Vám môže zablokovať ešte pred samotným výkonom exekúcie. Zašle Vám upovedomenie a budete mať následne 14 dní na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, pripadne na dohodu s exekútorom. Pokiaľ dlžnú sumu zaplatíte pred vydaním poverenia, tak to treba oznámiť exekútorovi a súdu, aby nemusel ani vydávať poverenie, ak to uhradíte dobrých 14 dní, tak sa trovy exekútora znižujú na polovicu. Čím skôr to uhradíte, tým lepšie.

Dobrý deň, majetok ktorý jeden z manželov nadobudol pred svadbou, sa po svadbe nestáva spoločným. Spoločným sa stáva len majetok, ktorý nadobudne jeden z manželov po svadbe s určitými výnimkami-napr. dedenie, darovanie. Exekútor sa tak môže uspokojiť z majetku, ktorý sa nadobudne po svadbe.
Spoluvlastníctvo manželov nie je možné zrušiť zmluvou, vzniká automaticky zo zákona a zrušiť ho po svadbe môže len súd na návrh jedného z manželov.
Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, alebo sa dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva. Takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Dobrý deň, o odpustenie dlhu môžete požiadať kedykoľvek. Pokiaľ ste nemajetná, exekútor dlhodobo nič od Vás nevymohol, tak môžete navrhnúť súdu zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosť.
Ďalšou možnosťou je vyhlásenie osobného bankrotu prostredníctvom Centra právnej pomoci.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.