KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ

Každú požiadavku klienta riešime komplexne s ohľadom na jeho potreby a záujmy.

Dbáme, aby poskytnuté riešenie neobmedzili klienta v budúcnosti či negatívne neovplyvnili ďalšie záujmy a oblasti života, ktoré zdanlivo nesúvisia s riešeným problémom.

Pri poskytovaní poradenstva zohľadňujeme aj účtovné, daňové a finančné aspekty a robíme všetko pre ich optimalizáciu k spokojnosti klienta.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vďaka mnohoročný skúsenostiam poznáme špecifiká slovenského právneho systému a tieto znalosti využívame v prospech klienta.

Každý problém či žiadosť klienta riešime individuálne s ohľadom na jeho potreby, časové a finančné možnosti, región a prostredie, v ktorom si našu pomoc vyžaduje. Poskytujeme inovatívne a kreatívne riešenia s dôrazom na objektívne zhodnotenie možností klienta.

Naša advokátska kancelária si zakladá na diskrétnosti a disponujeme bezpečnostnou previerkou stupňa „Dôverné“.

DOSTUPNOSŤ KLIENTOVI

Uvedomujeme si, že každé mesto a región má svoje špecifiká, znalosť ktorých zohľadňujeme pri vyhodnocovaní možností klienta.

Naša advokátska kancelaria ma sídlo v centre Bratislavy.

Okrem tejto kancelárie úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou v Prahe, čím zabezpečujeme právny servis aj v rámci celej českej republiky.

Na Slovensku externe spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami v Košiciach, Trenčíne a v Humennom.

PRÁVNE INFORMÁCIE  |  JUDr. Silvia Turcsányiová

POTREBUJETE PRÁVNY SERVIS?

Ak máte záujem o právny servis neváhajte nás kontaktovať pomocou formulára,
prípadne cez nižšie uvedené kontakty.

Štefánikova 21/111, 917 01 Trnava

02/38 10 61 09

+ 421 915 104 809

office@stlegal.sk