SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Pracovné právo

Právne služby pre zamestnancov 

Poskytujeme právne poradenstvo zamestnancom v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Naša advokátka kancelária zastupuje klientovv prípadoch, ak zamestnávateľ si nesplnil povinnosť riadne a včas vyplatiť mzdu za vykonanú prácu, ak neplatne rozviazal pracovný pomer so zamestnancom, prípadne ak klientmá záujem rozviazať pracovný pomer bez rizika neplatnosti tohto ukončenia. Uplatňujeme práva klientov ako zamestnancov, ak trpí chorobou z povolania, či utrpel pracovný úraz.

V prípade záujmu klienta, zastupujeme ho v konaní pred súdmi, bez ohľadu na to, či je žalobcom alebo žalovaným. Taktiež vymáhame jeho nároky voči zamestnávateľovi, a to mimosúdne aj súdnou cestou.

POTREBUJETE POMÔCŤ S PRACOVNÝM PRÁVOM?