Zrážky zo mzdy – peňažné plnenie, poberateľ dôchodku

Zrážky zo mzdy – peňažné plnenie, poberateľ dôchodku2017-10-10T14:15:33+02:00