SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Právo profesionálnych vojakov, policajtov a sociálneho zabezpečenia

Príslušníci ozbrojených síl a policajného zboru majú právo uplatniť si svoje finančné nároky. Veľakrát bohužiaľ nevedia, či a ako môžu v kritickej situácii uplatňovať svoje práva, a nemajú sa na koho so svojím problémom obrátiť.

Máme bohaté skúsenosti s obhajobou práv a oprávnených záujmov príslušníkov ozbrojených síl a policajného zboru.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa práv a povinností zo služobných pomerov v súlade so Zákonom  o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Ťažiskom tejto oblasti je predovšetkým výsluhové zabezpečenie v súlade so Zákonom o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak ste utrpeli služobný úraz, alebo sa domnievate, že Vám neboli riadne vyplácané Vaše peňažné nároky, neváhajte a obráťte sa nás. Poskytneme Vám efektívne a optimálne právne riešenie a zabezpečíme jeho realizáciu.

POTREBUJETE POMÔCŤ S PRÁVOM NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE?