SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Dedičské konanie

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo pri vypracovaní závetu, vypracovaní listiny o vydedení, ale i pozostalým v dedičskom konaní pri vypracovávaní dedičských dohôd. V prípadoch, keď nedôjde k uzavretiu dohody medzi dedičmi, zastupujeme klientov pri následnom uplatňovaní nárokov v konaní pred súdmi najmä v konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia, taktiež zastupujeme oprávneného dediča.

Zároveň poskytujeme právne poradenstvo i veriteľom po poručiteľovi v rámci dedičských konaní. Klientov zastupujeme pred notárom, ktorý vystupuje ako súdny komisár. Pripravíme prihlášku do dedičského konania. V prípadoch, ak nedôjde k dobrovoľnému plneniu zo strany dedičov, zastupujeme klientov v konaní pred súdmi, kde je nutné uplatňovať nároky vyplývajúce z dedičstva, resp. nároky, ktoré dedičia v dedičskom konaní popreli, v konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva.

POTREBUJETE POMÔCŤ S DEDIČSKÝM KONANÍM?