SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Príprava a spisovanie zmlúv

Poskytujeme komplexný právny servis pri príprave, posúdení, analyzovaní, pripomienkovaní, a spisovaní akýchkoľvek zmlúv podľa zmluvných typov v občianskom zákonníku,ako napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, ako aj inominátnych zmlúv presne podľa špecifických potrieb klienta.

Pripravíme pre klienta zmluvnú dokumentáciu, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti, či už formou kúpy, predaja, darovania, zámeny, alebo predmetom ktorej je zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti, či vecného bremena. V súvislosti so zmluvnou dokumentáciou pripravíme aj dokumentáciu pre kataster nehnuteľností, a zabezpečíme všetky nevyhnutné kroky pre zápis do katastra nehnuteľností.

Poskytovanie právnych služieb taktiež zahŕňa autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností, čím klientovi šetríme finančné prostriedky na notárske overenie podpisov. Zároveň sa skracuje lehota pre zápis do katastra nehnuteľností na 20 dní. Ak sa autorizovaná zmluva podá s návrhom na vklad elektronicky, so zaručeným elektronickým podpisom advokáta, katastrálne poplatky sa znížia až o 50%, a to aj v prípade, ak ide o zrýchlený vklad.

POTREBUJETE POMÔCŤ S PRÍPRAVOU ZMLÚV?