Vaše otázky

Dobrý deň,

predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná nehnuteľnosť pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach ale nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Vady, ktoré sa ale objavili do šiestich mesiacov od prevzatia nehnuteľnosti, sa považuje za vady, ktoré existovali už v čase preberania nehnuteľnosti (teda nemohli vzniknúť neskôr, napr. nesprávnou údržbou).

Pokiaľ ste nehnuteľnosť kúpili s klauzulou v zmluve, že vec „sa prenecháva ako stojí a leží“, tak si vady na nehnuteľnosti môžte uplatňovať, len ak Vás predávajúci výslovne ubezpečil, že takúto vadu nehnuteľnosť nemá, resp. ste nehnuteľnosť kúpili práve preto, že danú vadu mať nemala.

Hneď ako sa dozviete alebo si všimnete nedostatky (v zákone označované ako vady) je potrebné to oznámiť predávajúcemu. Najlepšie písomne – doporučenou zásielkou. Je však potrebné urobiť tak bezodkladne. Ak ide o vady, ktoré ste si mohli/mali všimnúť pri preberaní nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do šiestich mesiacov.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je možné vadu odstrániť, v oznámení vád predávajúcemu si môžte uplatniť alebo zľavu z kúpnej ceny (ak už bola zaplatená, tak budete požadovať vrátenie  časti zaplatenej kúpnej ceny) alebo môžte odstúpiť od zmluvy, ak sa nehnuteľnosť pre tieto vady nedá užívať. Pre stanovenie „hodnoty“ týchto vád je vhodné nechať si vypracovať odborné posúdenie alebo znalecký posudok, s tým, že môžte od predávajúceho požadovať aj úhradu nákladov, ktoré Vám takto vznikli v súvislosti s uplatňovaním tých vád.

Samozrejme môžte si uplatniť aj nárok na náhradu škody (napr. suma nájomného, ak v nehnuteľnosti sa nedalo bývať, museli ste ju dať opraviť a za ten čas ste boli nútení prenajať si byt).

Na súde sa môžte svojich práv domáhať v všeobecnej 3ročnej premlčacej lehote, ak ak ste vady predávajúcemu vytkli do 24 mesiacov od prevzatia nehnuteľnosti.

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.