SLUŽBY PRE OBČANOV A DOMÁCNOSTI

Vymáhanie pohľadávok

Poskytujeme právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok z rôznych titulov, napr. pôžičiek, predaja či dlžného nájomného. Posúdime individuálne každý prípad s dôrazom na vymáhateľnosť pohľadávky a ohľadom na osobu dlžníka a jeho bonitu.

Klientov v týchto veciach zastupujeme pred súdmi všetkých stupňov, rozhodcovskými súdmi ako aj v nadväzujúcom exekučnom konaní.

POTREBUJETE POMÔCŤ S VYMÁHANÍM POHĽADÁVOK?