Naša advokátska kancelária poskytuje odborné právne poradenstvo osobám, ktoré sú podnikateľmi, ako aj obchodným spoločnostiam a ich právny problém sa týka podnikateľskej činnosti.

Poskytujeme právny servis pri správe a vymáhaní pohľadávok, počnúc overením vymožiteľnosti pohľadávky, cez jej súdne vymáhanie najmä formou upomínacieho konania až po exekučné vymáhanie nároku priznaného exekučným titulom.

Obchodným spoločnostiam zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo pri vybavovaní štandardnej korporátnej agendy.

Podnikateľom či obchodným spoločnostiam ako zamestnávateľom poskytujeme právny servis v rámci pracovnoprávnych vzťahov, ako ajškolenia o špecifických právnych predpisoch, upravujúcichoblasť podnikania, v ktorej klient vykonáva svoju činnosť.

Vymáhanie pohľadávok

Právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok, v prípade, ak váš obchodný parter nezaplatil faktúru, či váš dlžník je po lehote splatnosti s vrátením pôžičky.

Viac informácií ►

Správa pohľadávok

Ponúkame profesionálnu správu pohľadávok spočívajúca v ich evidencii a vymáhaní, bez ohľadu na ich počet či nominálnu hodnotu.

Viac informácií ►

Zakladanie spoločností – právo obchodných spoločností

Právne poradenstvo pri vybavovaní štandardnej korporátnej agendy, akou je predovšetkým zakladanie spoločností a zmeny v spoločnostiach.

Viac informácií ►

Služby pre zamestnávateľov

Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Vyhodnotíme pracovné podmienky zamestnancov a nastavíme tieto vzťahy tak, aby spĺňali zákonne podmienky. Poskytujeme aj právne poradenstvo formou školení a prednášok podľa špecifikácie a zamerania vášho podnikania.

Viac informácií ►

SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE VAŠE PODNIKANIE

Pracujeme precízne s dôrazom na detail pretože našim cieľom je vaša maximálne spokojnosť