Právo profesionálnych vojakov, policajtov a sociálneho zabezpečenia

Odpovede na právne problémy, s ktorými ste sa na nás obrátili. Veríme, že vám pomôžu.

Právo profesionálnych vojakov, policajtov a sociálneho zabezpečenia2018-12-04T17:02:14+01:00

Vaše otázky

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email uvádzame:

Ako policajt ste v služobnom pomere a ste povinný rešpektovať platnú zákonnú úpravu vzťahujúcu sa na vznik, zmenu a zánik Vášho služobného pomeru ako aj sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnúť o rozpore zákona s Ústavou Slovenskej republiky je vo výlučnej kompetencii Ústavného súdu SR.

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Keďže legislatívna zmena na ktorú sa pýtate prebehla ešte v roku 2013, je eventuálny podnet(súdny spor) bezpredmetný, pretože zmeškanie dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti v zmysle cit. § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje zákon o ústavnom súde odpustiť, pričom ide o zákonom ustanovený dôvod na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email uvádzame:

Ako policajt ste v služobnom pomere a ste povinný rešpektovať platnú zákonnú úpravu vzťahujúcu sa na vznik, zmenu a zánik Vášho služobného pomeru ako aj sociálneho zabezpečenia.

Rozhodnúť o rozpore zákona s Ústavou Slovenskej republiky je vo výlučnej kompetencii Ústavného súdu SR.

Podľa § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde sťažnosť možno podať v lehote dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. Keďže legislatívna zmena na ktorú sa pýtate prebehla ešte v roku 2013, je eventuálny podnet(súdny spor) bezpredmetný, pretože zmeškanie dvojmesačnej lehoty na podanie sťažnosti v zmysle cit. § 53 ods. 3 zákona o ústavnom súde neumožňuje zákon o ústavnom súde odpustiť, pričom ide o zákonom ustanovený dôvod na odmietnutie sťažnosti ako podanej oneskorene (§ 25 ods. 2 zákona o ústavnom súde).

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:

Podľa informácií z Vášho emailu Váš služobný pomer policajta k 15.6.2017 bude trvať 18 rokov.

Podľa § 143aa písm. c)  Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval

c)najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov

Takže v zmysle uvedeného máte nárok na výsluhový dôchodok.
Ďalej máte nárok aj na odchodné v súlade s § 33 ods.2 Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené informácie vychádzajú len z poskytnutých informácií a nezohľadňujú ďalšie aspekty služobného pomeru napr. zvýhodnené započítanie doby služby, nezapočítanie alebo krátenie doby služby, poprípade prepustenia z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, zločin, z dôvodu závažného porušenia základných povinností atd……

Load More

NENAŠLI STE ODPOVEĎ? SME TU PRE VÁS

Ak ste nenašli odpoveď na svoj problém alebo situáciu, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.

KONTAKTOVAŤ