Podnikatelia a Obchodné spoločnosti

KOMPLEXNÉ PRÁVNE SLUŽBY PRE VŠETKY OBLASTI PODNIKANIA

Správa pohľadávok2018-12-04T17:02:26+01:00

PODNIKATELIA A OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Správa pohľadávok

Klientom ponúkame profesionálnu správu pohľadávok spočívajúca v ich evidencii a vymáhaní, bez ohľadu na ich počet či nominálnu hodnotu. Klientovi zabezpečujeme sledovanie termínov, lehôt, preberanie pošty či vybavovanie korešpondencie,v mene klienta zrealizujeme všetky úkony nevyhnutné pri správe pohľadávky. Podávame žaloby a návrhy na exekúcie rádovo v tisíckach kusov. Vybavujeme jednoduchšiu ako aj vysoko odbornú korešpondenciu, komunikujeme so súdmi, úradmi či rôznymi organizáciami, čím šetríme čas a finančné prostriedky klienta. Pri hromadnej správe pohľadávok uplatňujeme individuálny prístup ku každému prípadu.

POTREBUJETE POMÔCŤ SO SPRÁVOU POHĽADÁVOK?

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA