Rozvod a výživné

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva

2023-07-10T21:56:15+02:00

Špecifiká procesného postupu súdu v konaní o rozvod manželstva sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 3/4 Konanie o rozvode manželstva2023-07-10T21:56:15+02:00

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva

2023-07-10T22:05:14+02:00

Náležitosti návrhu na rozvod manželstva ako aj iné špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“). Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. [...]

ROZVOD MANŽELSTVA 2/4 Náležitosti návrhu na rozvod manželstva2023-07-10T22:05:14+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela

2023-07-10T22:10:30+02:00

Príspevok na výživu rozvedeného manžela  je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“).   Vzájomná vyživovacia povinnosť počas manželstva Zánikom manželstva zanikajú i [...]

Príspevok na výživu rozvedeného manžela2023-07-10T22:10:30+02:00

Rozvod manželstva

2023-07-10T21:57:36+02:00

Zánik manželstva rozvodom je upravený v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rodine“). Špecifiká procesného postupu súdu sú upravené zákonom č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový [...]

Rozvod manželstva2023-07-10T21:57:36+02:00
Go to Top