Dobrý deň, podľa znenia uvedeného zákonného ustanovenia, odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy. Podľa môjho názoru odborný zamestnanec nie je oprávnený zastupovať advokáta pri návštevách klienta vo väzbe, zároveň podľa trestného poriadku pri úkonoch trestného konania sa môže dať obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí v prípravnom konaní, ak ide o konanie o prečine a zločine s výnimkou obzvlášť závažného zločinu, a v konaní pred súdom, ak ide o konanie o prečine. Teda zákon nepripúšťa iné zastúpenie.