Dobrý deň obaja sme s manželkou na invalidnom dôchodku. Manželka sa chce rozviesť. Budem musieť platiť z môjho invalidného dôchodku výživné po rozvode ? Môj invalidný dôchodok je 560 a manželkin 300 Eur.

Dobrý deň obaja sme s manželkou na invalidnom dôchodku. Manželka sa chce rozviesť. Budem musieť platiť z môjho invalidného dôchodku výživné po rozvode ? Môj invalidný dôchodok je 560 a manželkin 300 Eur.

Dobrý deň, pokiaľ ide o príspevok na rozvedeného manžela, tak to či súd manželke tento príspevok prizná záleží od viacerých faktorov, najmä od výšky jej opodstatnených výdavkov ako aj od Vašich možností a schopností zabezpečiť si príjem. Taktiež môže brať súd do úvahy aj dôvody rozvodu ale aj dôvody tak Vašej ako aj jej invalidity. Posúdenie oprávnenosti a výšky nároku záleží avšak od posúdenia súdom.

2018-04-27T19:10:01+00:00