Dobrý deň, pokiaľ ide o príspevok na rozvedeného manžela, tak to či súd manželke tento príspevok prizná záleží od viacerých faktorov, najmä od výšky jej opodstatnených výdavkov ako aj od Vašich možností a schopností zabezpečiť si príjem. Taktiež môže brať súd do úvahy aj dôvody rozvodu ale aj dôvody tak Vašej ako aj jej invalidity. Posúdenie oprávnenosti a výšky nároku záleží avšak od posúdenia súdom.