Dobrý deň,

Zákonom stanovená minimálna výška výživného, ktorá sa počíta z 30% životného minima, predstavuje aktuálne sumu 27,13 eura.

Avšak výška výživného závisí nie len od momentálnych majetkových pomerov ale aj od možností a schopností rodiča, teda ak je rodič dobrovoľne nezamestnaný, súd by vychádzal z toho, v akej výške by mal mzdu, vzhľadom na vzdelanie a zdravotné predispozície.

Výživné sa nezvyšuje automaticky, o zvýšení sa rozhoduje na základe návrhu matky.