Dobrý deň, uzatvorenie takejto dohody nespôsobuje zánik trestnosti činu. Súdom bude vnímaná ako poľahčujúca okolnosť, ako snahu obvineného nahradiť škodu. Pre stanovenie trestnej sadzby však bude rozhodujúca pôvodná výška škody. Škoda v uvedenej výške bola škoda značná, a teda trestná sadzba je od troch do desiatich rokov.

Vzhľadom na to, že nepoznáme ďalšie okolnosti veci, poľahčujúce či priťažujúce okolnosti, nie je možné sa kvalifikovane bližšie vyjadriť. No zo skúsenosti vieme, že za určitých okolností je možné pri takejto trestnej sadzbe úspešne požadovať podmienečný odklad výkonu trestu pri správne zvolenej obhajobe.