Dobrý deň, odstupné patrí len zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo že sa zamestnanec stane nadbytočným alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru.

Inak patrí odstupné zamestnancovi, iba ak sú iné dôvody uvedené k pracovnej alebo kolektívnej zmluve alebo ak sa dohodnú.

Takže zo zákona prichádza do úvahy odstupné, len ak zamestnávateľ Vám dá výpoveď z vyššie uvedených dôvodov alebo keď na základe lekárskeho posudku stratíte dlhodobo schopnosť vykonávať doterajšiu prácu.