Dobrý deň, keďže si neviem rady, ako najrozumnejšie spísať výpoveď, tak Vás úctivo prosím o radu, akou formou by som to mala spísať, aby môj zamestnávateľ bol nútený dodržať svoje povinnosti podľa zákona, čo mu doteraz moc nehovorilo. Pracujem vo firme 5 rokov a 4 mesiace, už pár mesiacov sa dejú aj organizačné zmeny a s tým prakticky súvisia aj moje zdrav. problémy. Všetko sa to mení samozrejme k horšiemu a viem, že moju výpoveď bude chcieť, čo najviac predĺžiť a určite mi tu dobu aj kvalitne znepríjemní. Mám 52r.a nikdy som nemala od firmy nič vytknuté, takže by som chcela slušne a čo najrýchlejšie odisť, pretože moje zdrav. problémy sa zhoršujú. Ako teda správne spísať výpoveď a samozrejme si myslím, že mám právo aj na odstupné – či je to nutné zachytiť vo výpovedi, alebo automaticky ma musí zamestnávateľ vyplatiť zo zákona (pretože takéto veci neuznáva), či to potom skoční na súde?

Dobrý deň, keďže si neviem rady, ako najrozumnejšie spísať výpoveď, tak Vás úctivo prosím o radu, akou formou by som to mala spísať, aby môj zamestnávateľ bol nútený dodržať svoje povinnosti podľa zákona, čo mu doteraz moc nehovorilo. Pracujem vo firme 5 rokov a 4 mesiace, už pár mesiacov sa dejú aj organizačné zmeny a s tým prakticky súvisia aj moje zdrav. problémy. Všetko sa to mení samozrejme k horšiemu a viem, že moju výpoveď bude chcieť, čo najviac predĺžiť a určite mi tu dobu aj kvalitne znepríjemní. Mám 52r.a nikdy som nemala od firmy nič vytknuté, takže by som chcela slušne a čo najrýchlejšie odisť, pretože moje zdrav. problémy sa zhoršujú. Ako teda správne spísať výpoveď a samozrejme si myslím, že mám právo aj na odstupné – či je to nutné zachytiť vo výpovedi, alebo automaticky ma musí zamestnávateľ vyplatiť zo zákona (pretože takéto veci neuznáva), či to potom skoční na súde?

Dobrý deň, odstupné patrí len zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje alebo že sa zamestnanec stane nadbytočným alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru.

Inak patrí odstupné zamestnancovi, iba ak sú iné dôvody uvedené k pracovnej alebo kolektívnej zmluve alebo ak sa dohodnú.

Takže zo zákona prichádza do úvahy odstupné, len ak zamestnávateľ Vám dá výpoveď z vyššie uvedených dôvodov alebo keď na základe lekárskeho posudku stratíte dlhodobo schopnosť vykonávať doterajšiu prácu.

 

2018-04-27T18:52:49+00:00