Dobrý deň, sprostredkovateľskou zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa.

Z uvedeného je zrejmé, že má ísť o dve rozdielne osoby. Ak však je na jednej strane osoba právnická a na druhej strane osoba fyzická je táto podmienka naplnená.

Uvedené konanie je však určite neštandardné, avšak keďže nepoznáme bližšie okolnosti, nie je možné sa kvalifikovanejšie vyjadriť, posúdiť platnosť takejto zmluvy či existenciu nároku na odmenu sprostredkovateľa.