Dobrý deň. S manželom sa ideme rozvádzať, ale najprv by sme si radi vysporiadali majetok. Na spoločne nadobudnutom zariadení domácnosti (skrine, elektrospotrebiče a pod.) sme sa dohodli, ale ide o nejaké drobné úpravy domu (výmena podláh – robil môj manžel, ale materiál platil môj otec) v ktorom sme spolu žili 10 rokov (tento som ja zdedila ešte pred uzavretím manželstva). Manžel si určil koľko peňazí za tieto práce mu mám dať. Chcem sa spýtať či som povinná mu ich vyplatiť. A či nemám nárok aj ja od neho pýtať nejaké peniaze za to že žil v mojom dome. Ďakujem

Dobrý deň. S manželom sa ideme rozvádzať, ale najprv by sme si radi vysporiadali majetok. Na spoločne nadobudnutom zariadení domácnosti (skrine, elektrospotrebiče a pod.) sme sa dohodli, ale ide o nejaké drobné úpravy domu (výmena podláh – robil môj manžel, ale materiál platil môj otec) v ktorom sme spolu žili 10 rokov (tento som ja zdedila ešte pred uzavretím manželstva). Manžel si určil koľko peňazí za tieto práce mu mám dať. Chcem sa spýtať či som povinná mu ich vyplatiť. A či nemám nárok aj ja od neho pýtať nejaké peniaze za to že žil v mojom dome. Ďakujem

Dobrý deň, majetok je možné vysporiadať len po zániku bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré zaniká až zánikom manželstva, teda právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Akékoľvek dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva uzavreté do toho okamihu sú neplatné. V praxi je však možné uzavrieť zmluvu o budúcej dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Podľa judikatúry, investíciami vynaloženými na dom vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov nie je práca druhého z manželov vynaložená pri rekonštrukcii domu, obzvlášť ak ide o dom, ktorý obaja užívate.

Za určitých okolností je možné požadovať náhradu za užívanie majetku patriaceho do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

V prípade platne uzatvorenej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je potrebné vyplatiť vyrovnací podiel, na ktorom sa dohodnete. Pokiaľ sa však nedohodnete, môže vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo súd.

2018-04-27T19:03:37+00:00