Dobrý deň,

pokiaľ ste investovali do nehnuteľnosti, ktorá nie je vo Vašom vlastníctve, môžte požadovať vrátenie tejto investície ako bezdôvodné obohatenie, ak viete  preukázať, že uvedené opravy, zhodnotenia domu boli hradené Vami, pokiaľ nedošlo k premlčaniu Vášho práva – uplynutiu dvojročnej subjektívnej lehoty od investovania. Je nutné ale upozorniť, že aj vlastník nehnuteľnosti si môže uplatniť bezdôvodné obohatenie za neplatené nájomné počas užívania nehnuteľnosti.

Pokiaľ spomínaný úver nie je zabezpečený nehnuteľnosťou, bude nutné preukazovať, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako úver, boli investované do nehnuteľnosti – a teda zjednodušene, že sa vlastník obohatil tým, čo v postate ušetril zo svojho majetku.

Výživné nie je možné započítať na žiadnu pohľadávku voči matke dieťaťa. Výživné, hlavne ak je určené súdnym rozhodnutím, platiť musíte bez ohľadu na Vaše finančné vzťahy s matkou dieťaťa.