Otec je v súdnom spore o vydanie neprávom odkúpených podielov z pozemku v BA. čo patrilo dedovi, súd je proti nadobúdateľovi, ktorý poza chrbát skúpil podiely k pozemku,ide o porušenie zákonného predkupného práva. Konanie na OSBA1 trvá už 6 rokov bez výsledku a tak otec mi z jeho podielového spoluvlastníctva predal polovicu 1/24, aby som mohol podať žiadosť o postavenie garáže na pozemku.T.č. som vstúpil na strane otca do sporu a súd ma vyzval o PETIT čoho sa domáham? Mám právo žiadať aj Ja popri otcovi vydať mi 11/12 neprávom odkúpených podielov z pozemku?Alebo len 5/12 pripadajúcich na môj odkúpený podiel od otca čo by bolo už po 3-ročnej lehote

Otec je v súdnom spore o vydanie neprávom odkúpených podielov z pozemku v BA. čo patrilo dedovi, súd je proti nadobúdateľovi, ktorý poza chrbát skúpil podiely k pozemku,ide o porušenie zákonného predkupného práva. Konanie na OSBA1 trvá už 6 rokov bez výsledku a tak otec mi z jeho podielového spoluvlastníctva predal polovicu 1/24, aby som mohol podať žiadosť o postavenie garáže na pozemku.T.č. som vstúpil na strane otca do sporu a súd ma vyzval o PETIT čoho sa domáham? Mám právo žiadať aj Ja popri otcovi vydať mi 11/12 neprávom odkúpených podielov z pozemku?Alebo len 5/12 pripadajúcich na môj odkúpený podiel od otca čo by bolo už po 3-ročnej lehote

Dobrý deň, v súdnom konaní sa môžete domáhať výlučne práv vzťahujúcich sa na Váš spoluvlastnícky podiel. Avšak pre konkrétnejšiu a presnejšiu analýzu Vašich nárokov

2018-04-25T20:21:27+00:00