Dobrý deň, je možné podať návrh na súd na vyhlásenie úverovej zmluvy za neplatnú, alebo sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia vo výške poskytnutej pôžičky od osoby, ktorej peniaze z pôžičky reálne išli.