Dobrý deň, samotná nevera nie je trestným činom je však konaním proti dobrým mravom a môže byť zohľadňované jednak v občiansko-právnych konaniach jednak aj v trestnom konaní. Zohľadňuje sa však napríklad pri rozvode manželstva či vrátení daru.