Dobrý deň, presne v takýchto prípadoch je vhodné podať návrh na súd, a ten vysporiada Vaše podielové spoluvlastníctvo.

Podľa Vášho návrhu súd môže byt prikázať (teda dať) do Vášho vlastníctva ako jednému z vlastníkov, samozrejme s Vašim súhlasom, a budete povinná druhého spoluvlastníka vyplatiť. Ak ani jeden nebudete chcieť byt, tak súd ho predá a peniaze Vám rozdelí. V obidvoch prípadoch sa cenu určí znaleckým posudkom.

Odporúčam najprv exmanžela vyzvať písomne – môže to mať vplyv na to, kto bude znášať trovy súdneho konania.