Dobrý deň, potrebujem poradiť. vlastním nehnuteľnosť, ktorú som získala ešte ako slobodná. Nehnuteľnosť idem predávať už ako vydatá. Manžel má z prvého manželstva dieťa a ja chcem ochrániť môj majetok pred vyplatením jeho dieťaťa v prípade smrti manžela. S manželom máme jedno dieťa. Ďakujem za radu.

Dobrý deň, potrebujem poradiť. vlastním nehnuteľnosť, ktorú som získala ešte ako slobodná. Nehnuteľnosť idem predávať už ako vydatá. Manžel má z prvého manželstva dieťa a ja chcem ochrániť môj majetok pred vyplatením jeho dieťaťa v prípade smrti manžela. S manželom máme jedno dieťa. Ďakujem za radu.

Dobrý deň, majetok nadobudnutý pred uzatvorením manželstva nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, takže ani finančné prostriedky z jeho predaja nepatria do BSM. A teda v prípade úmrtia manžela tieto nebudú predmetom vyporiadania BSM v rámci dedičského konania. Vhodné by bolo vložiť ich na osobitný účet a spomenúť tieto skutočnosti v zmluve o prevode tohto majetku.

2018-04-27T18:17:37+00:00