Dobrý deň, môj syn žil 10 rokov s priateľkou v jednej domácnosti. Majú spolu 7 ročného syna. Teraz sú 1 mesiac rozídení, syn jej zaplatil výživné už aj za tento mesiac. Má matka dieťaťa nárok žiadať výživné 3 roky spätne? Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, môj syn žil 10 rokov s priateľkou v jednej domácnosti. Majú spolu 7 ročného syna. Teraz sú 1 mesiac rozídení, syn jej zaplatil výživné už aj za tento mesiac. Má matka dieťaťa nárok žiadať výživné 3 roky spätne? Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň, podľa ustanovení zákona o rodine, výživné pre maloleté dieťa možno priznať súdnym rozhodnutím najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia súdneho konania o určenie výživného, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

2018-04-27T18:39:38+00:00