Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:

V prípade, že vyživovacia povinnosť voči Vášmu bývalému partnerovi  pre Vašu maloletú bola určená súdom a on sa dostal do omeškania s jeho platením, je možné podať návrh na vykonanie exekúcie voči jeho osobe. Ďalej je možné podať trestné oznámenie v súlade s § 207 Trestného zákona, pre zanedbanie povinnej výživy.

Ak nebola vyživovacia povinnosť určená súdom, je nutné podať na príslušný súd návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa.

V prípade, ak máte záujem o poskytnutie našich právnych služieb pri podaní návrhu na exekúciu, poprípade trestného oznámenia, alebo návrhu na určenie výživného na súd, môžete sa na nás bez obáv obrátiť. Poskytneme Vám právne poradenstvo a naše služby.