Dobrý deň, v takýchto prípadoch zvyčajne by mal notár určiť osobu, ktorá sa bude do skončenia dedičského konania starať o majetok.

Prebiehajúce dedičské konanie Vás neoprávňuje nakladať s majetkom Poručiteľa.
Pokiaľ Vám manželka poručiteľa neumožní vstupovať do nehnuteľnosti, ktorej je spoluvlastníčkou, tak bez jej súhlasu nie ste oprávnení nehnuteľnosť užívať či do nej vstupovať.