Zdravím potreboval by som sa spýtať a poradiť, pomôcť. Mám taký problém, že s priateľkou žijeme spolu, ale podala pred dvoma rokmi žiadosť o výživné na maloletú dcérku. lenže súd prebehol aj výživné stanovil, ale počas tých dvoch rokoch až do dnešného dna bývame spolu a kvázi ma vydiera o výživné že som nezaplatil za posledné dva roky. Aj napriek tomu, že som riešil finančne poplatky za byt a podobne a jej podľa súdu som neprispieval nič, jedine ak sme sa dohodli ústnou formou, žiaľ nie na papieri a týmto ma oslovuje že to nie je žiadny dôkaz.

Zdravím potreboval by som sa spýtať a poradiť, pomôcť. Mám taký problém, že s priateľkou žijeme spolu, ale podala pred dvoma rokmi žiadosť o výživné na maloletú dcérku. lenže súd prebehol aj výživné stanovil, ale počas tých dvoch rokoch až do dnešného dna bývame spolu a kvázi ma vydiera o výživné že som nezaplatil za posledné dva roky. Aj napriek tomu, že som riešil finančne poplatky za byt a podobne a jej podľa súdu som neprispieval nič, jedine ak sme sa dohodli ústnou formou, žiaľ nie na papieri a týmto ma oslovuje že to nie je žiadny dôkaz.

Dobrý deň, vzhľadom na to, že výživné na maloleté dieťa má prednosť pred inými výdavkami, zároveň sa nezapočítava na iné pohľadávky, je nutné hradiť ho podľa rozhodnutia. V prípade, ak by nastal Exekučný výkon rozhodnutia, mali by ste byť schopný preukázať jeho platenie, napr. výpismi z účtu, potvrdeniami od matky, svedeckou výpoveďou, inak sa má za to, že uhrádzané nebolo.
Vzhľadom na to, že spolu žijete bolo by vhodné požiadať o zmenu rozhodnutia, ak sa zmenili pomery od posledného rozhodovania.

2018-04-27T18:27:24+00:00