Zdravím. Chcem sa informovať, ako mám postupovať, keď chcem dcére predať byt, respekt. časť moju druhá časť je manželkina a sme stále v manželskom vzťahu . Ďakujem za inf.

Zdravím. Chcem sa informovať, ako mám postupovať, keď chcem dcére predať byt, respekt. časť moju druhá časť je manželkina a sme stále v manželskom vzťahu . Ďakujem za inf.

Dobrý deň, pokiaľ ste byt nadobudli počas manželstva, tento patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda nie je možné platne previesť časť bytu. Pokiaľ byt patrí každému do výlučného vlastníctva (napr. ste ho nadobudli pred uzatvorením manželstva), voľne s podielom môžete nakladať a na dcéru, pokiaľ je plnoletá previesť zmluvou, darovacou kúpnou, zámennom. Pri prevode nehnuteľnosti maloletému dieťaťu je potrebné schválenie právneho úkonu súdom, kde dieťa zastupuje kolízny opatrovník.

2018-04-27T18:01:57+00:00