Dobrý deň, pokiaľ ste byt nadobudli počas manželstva, tento patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda nie je možné platne previesť časť bytu. Pokiaľ byt patrí každému do výlučného vlastníctva (napr. ste ho nadobudli pred uzatvorením manželstva), voľne s podielom môžete nakladať a na dcéru, pokiaľ je plnoletá previesť zmluvou, darovacou kúpnou, zámennom. Pri prevode nehnuteľnosti maloletému dieťaťu je potrebné schválenie právneho úkonu súdom, kde dieťa zastupuje kolízny opatrovník.