Dobrý deň, v takom prípade je možné sa súdnou cestou domáhať absolútnej neplatnosti zmluvy, z dôvodu absencie vôle na strane predávajúcej, pripadne absencie spôsobilosti na právne úkony na základe lekárskeho posudku.