S manželom sme boli zobratí, keď môj otec zomrel. Zdedila som 1/4 majetku. Dom mama chce predať, nechcem aby ma vyplatila, ale môj manžel s tým nesúhlasí, chce to mať uvedené v kúpnopredajnej zmluve a dožaduje sa vyplatenia čiastky po mojom otcovi, pretože tvrdí, že má podielové vlastníctvo na dome. Môže manžel robiť problémy, že nepodpíše zmluvu, alebo tá zmluva nemá s ním nič spoločné a nemá žiadne právo, keďže je to moje dedičstvo, môj majetok a veci z dedičstva zo zákona nepatria do bezpodielového vlastníctva. Alebo tomu zle rozumiem a má po nadobudnutí manželstva nejaké podielové vlastníctvo aj on? Ďakujem.

S manželom sme boli zobratí, keď môj otec zomrel. Zdedila som 1/4 majetku. Dom mama chce predať, nechcem aby ma vyplatila, ale môj manžel s tým nesúhlasí, chce to mať uvedené v kúpnopredajnej zmluve a dožaduje sa vyplatenia čiastky po mojom otcovi, pretože tvrdí, že má podielové vlastníctvo na dome. Môže manžel robiť problémy, že nepodpíše zmluvu, alebo tá zmluva nemá s ním nič spoločné a nemá žiadne právo, keďže je to moje dedičstvo, môj majetok a veci z dedičstva zo zákona nepatria do bezpodielového vlastníctva. Alebo tomu zle rozumiem a má po nadobudnutí manželstva nejaké podielové vlastníctvo aj on? Ďakujem.

Dobrý deň, v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka majetok nadobudnutý dedením nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ide o Vaše výlučné vlastníctvo. Váš manžel nebude účastníkom zmluvného vzťahu, zmluvu podpisovať nemusí. Je výlučne Vaším rozhodnutím ako s týmto majetkom naložíte.

2018-04-27T17:56:27+00:00