Príjemný dobrý deň. Vážená pani Judr. Turcsányiová. Pracovala som v ba a ešte pracujeme vo firme ako upratovacia služba. Prvú mzdu za odpracované hodiny som dostala v júli, ktoré boli každý deň iné. Jeden deň to bolo od 08.00 -16.00 hod. , druhý od 09.00 -16.00 . Skrátka podľa potreby. Po jedenástich dňoch mi telefonoval vedúci, že musím z výplaty vrátiť peniaze, nakoľko sa účtovníčka pomýlila. Prišli na to až po takmer dvoch týždňoch. Rada by som vedela, či za jej chybu môžem ja – ako zamestnanec a musím vrátiť peniaze z výplaty ? Však to nie je moja chyba , že sa účtovníčka pomýlila a prišli na to až po jedenástich dňoch. Prosím láskavo o radu čo robiť ? Ak zostaneme vo firme, iste za mesiac júl nedostaneme žiadnu mzdu ak nevrátime čo budú od nás požadovať ak tam zostaneme pracovať naďalej.. Papiere pre zamestnancov s výplatami som podpísala , peniaze boli vyplatené v hotovosti .Vtedy to bolo dobre ?

Príjemný dobrý deň. Vážená pani Judr. Turcsányiová. Pracovala som v ba a ešte pracujeme vo firme ako upratovacia služba. Prvú mzdu za odpracované hodiny som dostala v júli, ktoré boli každý deň iné. Jeden deň to bolo od 08.00 -16.00 hod. , druhý od 09.00 -16.00 . Skrátka podľa potreby. Po jedenástich dňoch mi telefonoval vedúci, že musím z výplaty vrátiť peniaze, nakoľko sa účtovníčka pomýlila. Prišli na to až po takmer dvoch týždňoch. Rada by som vedela, či za jej chybu môžem ja – ako zamestnanec a musím vrátiť peniaze z výplaty ? Však to nie je moja chyba , že sa účtovníčka pomýlila a prišli na to až po jedenástich dňoch. Prosím láskavo o radu čo robiť ? Ak zostaneme vo firme, iste za mesiac júl nedostaneme žiadnu mzdu ak nevrátime čo budú od nás požadovať ak tam zostaneme pracovať naďalej.. Papiere pre zamestnancov s výplatami som podpísala , peniaze boli vyplatené v hotovosti .Vtedy to bolo dobre ?

Dobrý deň, v zmysle zákonníka práce, vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

V prípade, pokiaľ z Vašej strany nebudú sumy vrátené, zamestnávateľ si svoj nárok môže uplatniť súdnou cestou, v takom prípade bude ale povinný pred súdom dokázať, že ste vedeli o nesprávnosti súm alebo že to bolo z ich výšky zrejmé.

2018-04-25T20:18:28+00:00