Dobrý deň, v zmysle zákonníka práce, vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

V prípade, pokiaľ z Vašej strany nebudú sumy vrátené, zamestnávateľ si svoj nárok môže uplatniť súdnou cestou, v takom prípade bude ale povinný pred súdom dokázať, že ste vedeli o nesprávnosti súm alebo že to bolo z ich výšky zrejmé.