Dobrý deň, zákon presne neupravuje, v ktorých prípadoch sa výživné zvýši a v ktorých zníži. V súčasnosti súdna prax preferuje názor, že narodenie sa ďalšieho dieťaťa rodičovi, by nemalo mať vplyv na vyživovaciu povinnosť k ostatným deťom. V praxi som sa stretla však s takým postupom súdu, ktorý to ako dôvod bral, závisí to aj od výšky príjmu otca a ďalších faktorov. Aj na Vašej strane nastali dôvody pre zvýšenie výživného, tým že dieťa je staršie a rastú aj výdavky na jeho potreby.

Odporúčam Vám v danom súdnom spore sa nechať zastúpiť právnym zástupcom.