A

Dobrý večer, chcem sa spýtať ,čo mám robiť, keď stále všetky dlhy po exmanželovi splácam len ja. Majetkovoprávne som sa bála dať, lebo ma vždy vedel psychicky spracovať a zahrať to na mňa. Dokumenty o majetku si dal na seba napísať majetok mu zostal všetok a v dlhoch som figurovala ja ako dlžník, keďže bol večne nezamestnaný. Keďže som po rozvode mala maminu v zlom stave nesmela som do prace sľúbil, že spláca, lebo robil v zahraničí. keď som sa odsťahovala a kúpila dom za mamine peniaze, prestal splácať. No majetok si nechal samozrejme ja splácam teraz všetko hneď ako sa mame poľavilo. Len všetci exekútori napádajú mňa a jeden dlh mal splácať so mnou kde figuruje on ako dlžník a ja spoludlžník a keďže pracuje u brata ten mu zrejme upravil plat aby to nemusel splácať. Chcem sa spýtať, keď toto všetko vyplatím či. Sa da dajako od neho vymôcť peniaze späť? Momentálne si nemôžem dovoliť právnika lebo dokopy splácam zo 610 v čistom splátky mám 355e plus elektrika mobil plyn voda cesta do prace. Keď to splatím dá sa nejako získať časť peňazí späť? Vedel by takéto dačo právnik zastať na súde a vymôcť peniaze vrátane nejakého odškodného?? A koľko by ma stal právnik v takomto prípade? Podľa mňa je toto len obohacovanie sa na človeku stále som mu dačo platila, viem je to moja chyba nemala som byť naivná, pokiaľ neprišiel ten súd chcel som v tichosti splatiť a žiť aj pokojne život ale mám starosti s maminou a ešte kvôli nemu živorím, tak mi došla trpezlivosť. Ďakujem za prípadnú odpoveď, už neviem na koho sa obrátiť. Prepáčte že vás zaťažujem.

Dobrý deň, ak do troch rokov od rozvodu, teda od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak ako dlžník dlh sama plníte, aj keď ste s manželom spoludlžníci, ste oprávnená požadovať náhradu vo výške polovice.

V prípade, ak si nemôžete dovoliť advokáta, je potrebné obrátiť sa na centrum právnej pomoci.