Dobrý deň, zaujímalo by ma načo mám nárok ak som policajtom od 15.6.1999 s 15.6.2017 by som chcel odísť z polície. Zo zákona o štátnom službe som mimo. Môžete mi v tomto poradiť. Ďakujem

Dobrý deň, zaujímalo by ma načo mám nárok ak som policajtom od 15.6.1999 s 15.6.2017 by som chcel odísť z polície. Zo zákona o štátnom službe som mimo. Môžete mi v tomto poradiť. Ďakujem

Dobrý deň,

v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:

Podľa informácií z Vášho emailu Váš služobný pomer policajta k 15.6.2017 bude trvať 18 rokov.

Podľa § 143aa písm. c)  Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval

c)najmenej 17 rokov, z toho pred 1. májom 2013 menej ako 14 rokov, ale najmenej 13 rokov

Takže v zmysle uvedeného máte nárok na výsluhový dôchodok.
Ďalej máte nárok aj na odchodné v súlade s § 33 ods.2 Zákona č. 328/2002 Z. z.Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené informácie vychádzajú len z poskytnutých informácií a nezohľadňujú ďalšie aspekty služobného pomeru napr. zvýhodnené započítanie doby služby, nezapočítanie alebo krátenie doby služby, poprípade prepustenia z dôvodu právoplatného odsúdenia za prečin, zločin, z dôvodu závažného porušenia základných povinností atd……

2018-04-25T20:25:34+00:00