Dobrý deň, s manželom už nežijeme spolu rok, idem požiadať o výživné pre našu dcérku (7rokov), plánujem však aj požiadať o rozvod, s manželom máme spolu úver na jeho dom, ako vyriešiť tento problém, ak prestane uver splácať? Druhá vec je, že on je podnikateľ, má bar, ktorý si založil v čase keď sme boli manželia a z našich spoločných úspor, pri poznámke, že budem si žiadať polovicu mi povedal, že keď tak veľmi chcem polovicu z baru tak ma dlžoby a kľudne môžem polovicu vyplatiť, ako je to s týmto? Zostalo mu všetko, bar, auto aj všetky naše spoločne kúpené veci…ďakujem za odpoveď a radu.

Dobrý deň, s manželom už nežijeme spolu rok, idem požiadať o výživné pre našu dcérku (7rokov), plánujem však aj požiadať o rozvod, s manželom máme spolu úver na jeho dom, ako vyriešiť tento problém, ak prestane uver splácať? Druhá vec je, že on je podnikateľ, má bar, ktorý si založil v čase keď sme boli manželia a z našich spoločných úspor, pri poznámke, že budem si žiadať polovicu mi povedal, že keď tak veľmi chcem polovicu z baru tak ma dlžoby a kľudne môžem polovicu vyplatiť, ako je to s týmto? Zostalo mu všetko, bar, auto aj všetky naše spoločne kúpené veci…ďakujem za odpoveď a radu.

Dobrý deň, ak do troch rokov od rozvodu, teda od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedôjde k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebude na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. To znamená, že tak pri aktíva a majetok ako aj pasíva teda pôžičky budú podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

2018-04-27T18:36:12+00:00