Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:
Návrh je možné podať, aj pokiaľ Vám nie je známa adresa Vášho manžela, zákon to nevylučuje. Avšak návrh musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

Je v kompetencii súdu, zistiť jeho pobyt, či už vo vlastných registroch alebo v registri obyvateľstva, tiež za pomoci polície.

V prípade vyčerpania týchto možnosti, môže súd ustanoviť opatrovníka, ktorý za neho bude vystupovať v konaní na súde.