Dobrý deň, prosím o radu, mala som vyše 2 rokov podané návrh na rozvod manželstva, ale nič z toho lebo manželovi adresu som nevedela udať, a tak som stiahla návrh, čo teraz aj ľutujem. Moja otázka je ako sa rozviesť, ak neviem adresu jeho a nežijeme spolu už od roku 2008. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, prosím o radu, mala som vyše 2 rokov podané návrh na rozvod manželstva, ale nič z toho lebo manželovi adresu som nevedela udať, a tak som stiahla návrh, čo teraz aj ľutujem. Moja otázka je ako sa rozviesť, ak neviem adresu jeho a nežijeme spolu už od roku 2008. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email Vám uvádzame nasledovné:
Návrh je možné podať, aj pokiaľ Vám nie je známa adresa Vášho manžela, zákon to nevylučuje. Avšak návrh musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

Je v kompetencii súdu, zistiť jeho pobyt, či už vo vlastných registroch alebo v registri obyvateľstva, tiež za pomoci polície.

V prípade vyčerpania týchto možnosti, môže súd ustanoviť opatrovníka, ktorý za neho bude vystupovať v konaní na súde.

2018-04-27T18:14:49+00:00