Dobrý deň, vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je vo Vašom vlastníctve, je Vaším pravom ňou disponovať. Pokiaľ s bratom nemáte uzatvorenú nájomnú zmluvu, nikto bez Vášho súhlasu nesmie užívať Vašu nehnuteľnosť. Pokiaľ uzatvorenú nájomnú zmluvu máte, potom je potrebné riadiť jej obsahom prípadne zákonom upravujúcim nájom.