Dobrý deň, ak nedôjde k vysporiadaniu manželského spoluvlastníctva, pri nehnuteľnostiach sa má za to, že sa manželia stávajú podielovými spoluvlastníkmi s rovnakým podielom – teda každý vlastní polovicu.

Keďže Váš bývalý manžel zomrel, predmetom dedičstva bude tak len jeho polovica domu a dedičmi budú deti poručiteľa. Vaše manželstvo zaniklo ešte pred smrťou poručiteľa, Vy už dediť nebudete, avšak polovica domu je stále Vašim vlastníctvom a nebude predmetom dedičského konania.