Dobrý deň, v prípade zániku BSM rozvodom, je potrebné ísť do banky s právoplatným rozsudkom a zistiť ďalšie možnosti prevzatia celého záväzku Vami (niektoré banky požadujú aj spísanú dohodu o rozdelení BSM). Pokiaľ je Váš príjem dostatočný, banky zvyčajne umožnia toto prevzatie záväzku. Avšak pokiaľ ste do nehnuteľnosti počas manželstva investovali, tak manžel si môže robiť nároky na polovicu sumy, ktorú ste do nehnuteľnosti investovali.

Výška odmeny advokáta za právny úkon sa odvíja od výšky Vášho podielu na majetku v BSM (avšak od hodnoty majetku sa odčíta hodnota záväzkov).