Dobrý deň, jediný spôsob ako sa vyhnúť odsúdeniu na výkon trestu je pred ukončením dokazovania v trestnom konaní uhradiť dlžné výživné, v opačnom prípade bude na posúdení sudcu, či Vás odsúdi podmienečne alebo nepodmienečne.
Pokiaľ je výživné vyššie ako je vo Vašich možnostiach a schopnostiach platiť, tak je potrebné požiadať súd o jeho zníženie.